Tag: Ichika Nagano

Gặp lại em hàng xóm ngây ther 10 năm sau

Chàng trai này gặp lại Ichika sau 10 năm không gặp nhau. Nói về mọi thứ, cô ấy cũng nói với anh ấy rằng cô ấy thích những người đàn ông lớn tuổi và lớn tuổi hơn ... và anh ấy coi đó như một sự ám chỉ gián tiếp đến mìn...